• obshtalila@gmail.com
  • (04143) 4-10-42

Historia

Charytatywna organizacja „Karmel” założona przy klasztorze Karmelitów Bosych w Berdyczowie 8 września 2011 roku przy w Berdyczowie.

2011 rok
Prace naprawcze pomieszczenia organizacji.
Przy wsparciu Fundacji Henri Nouwena realizowany projekt pilotażowy z zatrudniania wspomaganego osób z niepełnosprawnością.
2012 rok
Przy wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”zostało urządzone biuro organizacji a przy wsparciu Charytatywnej organizacji“Renovabis” zostały urządzone pomieszczenia do Warsztatów terapii zajęciowej i Świetlicy dla dzieci.

2013 rok
Od sierpnia 2013 roku organizacja rozpoczęła swoją codzienną działalność w urządzonym pomieszczeniu.
W ramach projektu „Klub Aktywnej młodzieży/ dofinansowanie kosztów organizacyjnych i programowych warsztatów” przy wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”zostało zakupione niezbędne urządzenia do sali komputerowej.

2016 rok
Został wydany „Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin” w ramach projektu „Prawo dla każdego. Pomoc prawna dla osób z niepełnosprawnością m. Berdyczowa” wspierany przez Canadian Biuro Edukacji Międzynarodowej (CBIE)

Rozpoczęte zajęcia z terapii fizycznej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością przy wsparciu Das Kindermissionswerk ‘DieSternsinger’.