• obshtalila@gmail.com
  • (04143) 4-10-42

Misja

Wspieramy dzieci i młodzież z niepełnosprawnością oraz dzieci z rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Pragniemy wyrównać ich szanse na wszechstronny rozwój tak, aby mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.