• obshtalila@gmail.com
  • (04143) 4-10-42

Projekty realizowane

Projekty realizowane

Projekt „Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością poprzez organizację zajęć fizjoterapeutycznych” (Kindermissionswerk “DieSternsinger”, Niemcy)

Okres realizacji: 2016-2019
Realizacja projektu ma na celu stworzyć możliwości dla rehabilitacji fizycznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (intelektualna i ruchowa niepełnosprawność). W ramach projektu wyposażona sala dla rehabilitacji fizycznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. W ciągu dwóch mięsięcy nasi pracownicy odbyli szkolenie prowadzone przez niemieckiego teraputę fizycznego metodyki Bobath-NDT. Codziennie dzieci i młodzież z niepełnosprawnością mogą uczestniczyć w zajęciach fizjoterapeutycznych z elementami Bobath-NDT.

 

Projekt „Wsparcie fizycznej rehabilitacji dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej polskiego pochodzenia m. Berdyczowa” (Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Polska)

Okres realizacji: od sierpnia 2018 roku

Głównym celem niniejszego projektu jest udostępnienie nieodpłatnej i profesjonalnej rehabilitacji fizycznej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, zwiększenie ich samodzielności i funkcjonowania.

Podcelami niniejszego projektu jest:

– wyposażenie ośrodka rehabilitacji fizycznej

– prowadzenie terapii integracji sensorycznej. To jest jedna z najnowocześniejszych i skutecznych metod stosowanych w terapii dzieci i młodzieży z różnymi dysfunkcjami (autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, niepełnosprawność intelektualna).

 

W ramacj projektu przewidziane wyposażenie sali do fizycznej rehabilitacji i sali do integracji sensorycznej. Prowadzenie indywidualnych zajęć z rehabilitacji i z terapii sensorycznej dla dzieci z różnymi dysfunkcjami. Również przewidziane grupowe zajęcia z usprawniania ruchowego/

 

 

Проект: «Підтримка фізичної реабілітації дітей та молоді з неповносправністю польського походження м. Бердичева» (Польський Фонд „Pomoc Polakom na Wschodzie”)

Okres realizacji: od sierpnia 2018 roku