• obshtalila@gmail.com
  • (04143) 4-10-42

Projekty zrealizowane

Projekty zrealizowane

2011 rok
Projekt „Wdrożenie modeli zatrudniania wspomaganego osób z niepełnosprawnością w m. Berdyczów. Projekt pilotażowy” przy wsparciu Fundacji Henri Nouwena. Celem projektu było zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną na zatrudnienie. W ramach projektu zostały przeprowadzone szkolenie dla trenerów pracy. Zorganizowana pracownia przygotowania zawodowego, 8 osób z niepełnosprawnością odbyły praktyki w supermarkeсie, stołówce, restauracji. W wyniku realizacji projektu 2 osoby z niepełnosprawnością zostały zatrudnione w supermarkecie.

2012 rok
Projekt „Wyposażenie ośrodka dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia” przy wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wshodzie”. W ramach projektu zakupione niezbędne urządzenia do biura ośrodka.

2012 rok
Projekt „Aktywizacja społeczna młodzieży polskiego pochodzenia poprzez zaangażowania w działalność wolontaryjną” przy wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. W ramach projektu zostały przeprowadzone szkolenie dla mlodzieży chętnej do pracy jako wolontariuszy. Tematem szkoleń była praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością. Zatem wolontariuszy razem z młodzieżą niepełnosprawną organizowali pracownie ozdób świątecznych i Targi Bożenarodzeniowe.

2013 – 2016
Projekt „Organizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej dla młodzieży z niepełnosprawnością oraz Świetlica dla dzieci”
Charytatywna organizacja „Renovabis”. W ramach projektu zorganizowana codzienna działalność warsztatów terapii zajęciowej (pracowania gospodarstwa domowego, pracy ręcznej, odnowienia nawyków szkolnych) dla 25 młodych osób z niepełnosparwnością. Również organizowana Świetlica dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

2013 rok
Projekt „Klub aktywnej młodzieży/ dofinansowanie kosztów organizacyjnych i programowych warsztatów”przy wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Celem projektu było aktywizacja młodzieży polskiego pochodzenia m. Berdyczowa. W ramach projektu organizowane kursy języka polskiego dla młodzieży. Zakupione niezbędne urządzenie dla Sali komputerowej. Zostały przeprowadzone kursy obsługi komputera, w tym dla młodzieży z niepełnosprawnością

2014 rok
Projekt „Szkolenie i promocja działalności wolontaryjnej” przy wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

2016 rok
Projekt „Prawo dla każdego. Pomoc prawna osobom z niepełnosprawnością m. Berdyczowa”wspierany przez Canadian Biuro Edukacji Międzynarodowej (CBIE). Projekt został zrealizaowany wspólnie z Berdyczowskim Centrum Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Cel projektu –ułatwić dostęp osobom z niepełnosprawnością i ich rodzin do informacji i usług prawnych poprzez organizację pracy Punktu informacyjno- konsultacyjnego. W ramach projektu przeprowadzone szkolenia na temat „Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi” dla przedstawicieli miejskich, rejonowych służb i organizacji pracujących z osobami z niepełnosprawnością. Działał punkt informacyjno- konsultacyjny dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin (konsultacje prawnika, psychologa, pracownika socjalnego). Przygotowany poradnik „Informator praw osób z niepełnosprawnością i ich rodzin”.

2016 rok
Projekt „Międzypokoleniowe warsztaty plastyczne” przy wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

 

2017 rok

Projekt: „Wsparcie młodzieży niepełnosprawnej  poprzez organizację warsztatów arterapii”  przy wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

 

Cel projektu: zwiększenie poczucia własnej wartości i pożyteczności osób niepełnosprawnych; zmnieszenie odczucia wykluczenia osób niepełnosprawnych, szczególnie z ruchowymi zaburzeniamia (na wózku);

W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty artterapii dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu w dwu grupach. Jedna grupa to osoby z niepełnosprawnością powyżej 18 roku życia (przeważnie intelektualna niepełnosprawność). Druga grupa to osoby z niepełnopsrawnością wieku szkolnego (przeważnie z porażeniem mózgowym). Szczególnie pożytecznymi okazały się zajęcia z arterapii dla osób szkolnego wieku. Dla nich to była jedna z niewielu możliwości wyjść ze swego domu, ponieważ z powodu swoich ograniczeń fizycznych nie chodzą do szkoły (edukacja domowa) i jedna z niewielu możliwości być w grupie swoich rowieśników, rozmawiać, przyjaźnić się. W związku z tym rodzice młodzieży szkolnych wystąpiły z propozycją przedłużenia zajęć z arterapii w przyszłym roku..